Trainers team
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thùy Linh, tốt nghiệp Strategic management , Maastrict Business School, Netherlands

Giảng viên Nguyễn Thị Thùy Linh có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như Nielsen Vietnam; AIG VietNam chuyên về nghiên cứu định lượng phục vụ cho nhóm khách hàng khác nhau từ FMCG đến Non-FMCG; Lập chiến lược & chiến thuật để đạt doanh số; Insights of consumers..

Các thành tích mà cô Linh đạt được như Học bổng 3000USD tài trợ bởi KINH DO, PEPSI...2006; Đạt giải thưởng “composing songs for SUNPLAY product” 2006; Học bổng bán phần 75% Girne American University (GAU) 2004; giải á quân So you think you can present contest 2008 & 2009 (Nielsen presentation contest); Công nhận và được lựa chọn trong chương trình “ Hipo & Hipe– hi potential & hi performer” of Nielsen in Q1 & Q2 2009 & Q1-Q2 2010 & 2011 year; Cung cấp các giải pháp Brand Building và đạt được quán quân “Winning Brand Champion” bởi Nielsen....

Các giảng viên khác

Lên đầu trang